TÌM KIẾM NHU CẦU CÔNG NGHỆ

# Tên nhu cầu Lĩnh vực Thời gian Kinh phí (Triệu đồng)
1 Công nghệ máy lọc sạn gạo Cơ khí - Thiết bị Từ 2015 đến 2019 4
2 Hệ thống điện mặt trời hòa lưới Cơ khí - Thiết bị Từ 2010 đến 2019 100
3 Công nghệ máy lọc sạn gạo Cơ khí - Thiết bị Từ 2015 đến 2019 4
4 Công nghệ bọc hạt giống Nông nghiệp Từ 2016 đến 2018 500
5 Công nghệ Tubin phát điện từ động năng dòng chảy Năng lượng Từ 2010 đến 2015 100
6 Thuê xẻ tải chở hàng Khác Từ 2010 đến 2013 30
7 Phần mềm quản lý Gỗ Công nghệ thông tin Từ 2016 đến 2019 150